Integritetspolicy

Att respektera våra kunders integritet är mycket viktigt för oss. Vi är skyldiga att följa Allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter om dig när du besöker vår hemsida (mårtens.se) och någon av våra tilläggsapplikationer för mobil, surfplatta m.m. (tillsammans våra “Webbplatser"). Denna policy gäller alla våra Webbplatser oavsett hur de görs tillgängliga för dig eller hur du får åtkomst till den.

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant innan du börjar använda våra Webbplatser eftersom denna policy kommer tillämpas på din användning av våra Webbplatser.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas enligt vad som anges i denna integritetspolicy bör du inte använda våra Webbplatser.

För din användning av våra Webbplatser, inklusive eventuella beställningar, gäller våra Allmänna villkor, våra Användarvillkor och vår Cookiepolicy. Vänligen ta dig tid att läsa dessa då de innehåller viktiga e villkor som gäller för dig.

Vilka är vi?

Personuppgiftsansvarig för våra Webbplatser är IVETA AB, organisationsnummer 556755-2699, Lilla Tvärgatan 21, 22353 Lund (“Mårtens", “vi", “oss" eller “vår"). Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@mårtens.se.

Vilken Information Samlar Vi In Och Varför Samlar Vi In Den?

När du besöker våra Webbplatser kan vi komma att samla in:

Information såsom datorns IP-adress, webbläsartyp och version och anonym information som samlas in från cookies när du surfar på våra Webbplatser. Vi samlar in denna information för att hjälpa oss att förstå hur vi kan förbättra våra tjänster och våra Webbplatser och för att säkerställa att innehållet på våra Webbplatser presenteras på ett effektivt sätt. Vi har ett berättigat intresse för denna personuppgiftsbehandling, vilket är att säkerställa att våra Webbplatser fungerar effektivt och för att ge dig en bra service. Vi lagrar dessa personuppgifter i 6 månader; och

Personuppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress som du uppger när du registrerar dig eller lägger en beställning hos oss. Vi samlar in denna information för följande ändamål:

  • För att behandla din beställning som görs via våra Webbplatser. Vi samlar in denna information och delar den med våra Mårtens-restauranger för att behandla din beställning. Om du inte lämnar den informationen vi begär, finns risk att du inte kan göra beställningar via våra Webbplatser. Vi har ett berättigat intresse att samla in denna information: att behandla din beställning och tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi lagrar ditt namn, e-postadress och telefonnummer i 13 månader och vi lagrar dina adressuppgifter i 24 månader. Vi använder oss av tredjepartsleverantör för att behandla betalningen av din beställning online. Om du samtycker till det, kan sådan tredjepartsleverantör lagra dina betalkortsuppgifter för att påskynda din transaktionstid. Om du vill ändra dina kontoinställningar, logga in på ditt konto och följ de tillhandahållna instruktionerna;
  • För produktutveckling (till exempel uppringning för återkoppling om nya produkter), för statistiska ändamål, marknadsundersökning, test- och undersökningsändamål, för att meddela dig om ändringar av våra Webbplatser eller våra tjänster. Vi har ett berättigat intresse att samla in denna information: att fortsätta att förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig. Vi lagrar denna personliga information i 24 månader men om du inte har lagt någon beställning på 13 månader kommer vi automatiskt att anonymisera dina personuppgifter; och
  • För att säkerställa att du får marknadsföring och erbjudanden som är av intresse och relevans för dig. För att hjälpa oss att uppnå detta kan vi dela med oss av dina uppgifter till tredjepartsanalysföretag för att förstå dina inköpsalternativ. Vi har ett berättigat intresse att samla in denna information: för att få reda på dina preferenser och att anpassa våra erbjudanden till dig för att förbättra den marknadsföring du får från oss. Vi lagrar dina personuppgifter i 24 månader, men om du inte har lagt en order på 13 månader kommer vi automatiskt att anonymisera dina personuppgifter och du upphör att få direkt marknadsföring från oss. Du kan när som helst välja bort denna personuppgiftsbehandling.

Direkt Marknadsföring

Om du har lämnat ditt samtycke till direkt marknadsföring, kommer vi sporadiskt skicka direkt marknadsföring till dig via e-post och SMS för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig och för att säkerställa att du får kännedom om de bästa tillgängliga erbjudandena.

Kan jag sluta ta emot direktmarknadsföring?

Ja! Du är alltid fri att när som helst avsluta prenumerationen för direkt marknadsföring; detta kommer aldrig att påverka vårt åtagande att ge dig god service och tillhandahålla en kvalitetsprodukt. För att återkalla samtycke till marknadsföring, vänligen maila oss på info@mårtens.se. Vi kommer att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig så snart som möjligt men under alla omständigheter kommer de att upphöra senast 30 dagar efter din förfrågan.

Hur länge kommer jag att få direkt marknadsföring?

Om du inte har lagt en order på 13 månader kommer vi automatiskt att upphöra att skicka ytterligare direkt marknadsföring till dig. Om du någon gång i framtiden lämnar samtycke till att ta emot direkt marknadsföring kommer vi att på nytt skicka marknadsföringsmeddelanden till dig.

Vilka Delar Vi Denna Information Med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med datamatchnings-, dataanalys- eller direktmarknadsföringsföretag för att de ska utföra tjänster för vår räkning (till exempel Google, Facebook, Snapchat och Adobe), vilka endast får använda dina personuppgifter i syfte att utföra den särskilda funktionen och enbart i enlighet med våra instruktioner och endast för detta ändamål. Vänligen se “Vilken information samlar vi in och varför samlar vi in det?" ovan för mer information.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra till Mårtens närstående bolag om de agerar som personuppgiftsbiträden å våra vägnar. Vi kommer att säkerställa att behandlingen styrs av nödvändiga personuppgiftsbiträdesavtal för att se till att tillämpliga dataskyddsregler efterlevs.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med en köpare eller potentiell köpare av vår verksamhet. Vi har ett berättigat intresse att göra detta: att assistera vid en försäljning eller en eventuell försäljning av vår verksamhet.

Under vissa omständigheter kan vi komma att behöva lämna ut dina personuppgifter med stöd av lag, beslut fattade av domstol eller polismyndighet eller annan rättslig eller tillsynsmyndighet ifall vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter.

Vi kräver av alla tredje parter som vi samarbetar med att de behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och att de fullt ut följer all tillämplig svensk lagstiftning gällande dataskydd och konsumentskydd.

Var Lagrar Vi Dina Personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EEA") i enlighet med a) de modellklausuler som offentliggjorts av Europeiska kommissionen enligt kommissionens beslut C(2010) 593 Standardavtalsklausuler (Personuppgiftsbiträden) och en kopia av modellavtalsklausulerna finns här; eller b) modellklausulerna som offentliggjorts av Europeiska kommissionen i enlighet med kommissionens beslut C 2004/915/EG, Standardavtalsklausuler (Personuppgiftsansvariga) och en kopia av modellavtalsklausulerna finns här; eller (c) där vi överför eller lagrar personuppgifter i USA, USA:s Privacy Shield-förfarande, där den legala enhet som tar emot personuppgifterna har anslutit sig till Privacy Shield. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som skickas till våra Webbplatser och all överföring sker därför på egen risk.

När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. För att förhindra obehörig åtkomst eller utlämnande har vi genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra den information vi tar emot.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till eller rättelse av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller att erhålla uppgift om de personuppgifter som du har lämnat till oss och att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva någon av dina rättigheter, vänligen maila oss på info@mårtens.se.

Observera att när vi behandlar en registrerads begäran är vi skyldiga att vidta skäliga åtgärder för att verifiera identiteten av den registrerade som har gjort begäran.

Om du har klagomål över vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dessa till Datainspektionen.

Om du anser att den information vi har om dig är inkorrekt eller ofullständig, vänligen kontakta oss via post eller e-post så kommer vi att korrigera eller uppdatera information så fort som möjligt.

Länkning

Vi kan komma att länka till andra webbplatser som vi inte utövar någon kontroll över. I och med att du lämnar våra Webbplatser kan vi inte ansvara för skyddet och integriteten av den information du tillhandahåller. Du bör vida försiktighet och läsa integritetspolicyn som är tillämplig på den aktuella webbplatsen

Ändringar i Vår Integritetspolicy

Eventuella ändringar som vi gör i denna integritetspolicy kommer att publiceras på denna Webbplats och, vid behov, meddelas dig via e-post. Vänligen besök denna policy regelbundet för att ta del av uppdateringar eller ändringar i vår integritetspolicy.

Hur Du Kontaktar Oss

Om du har några frågor om vår Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@mårtens.se