Allmänna Villkor

Nedan följer de allmänna villkor enligt vilka vi, IVETA AB, registreringsnummer 556755-2699, med kontor på Lilla Tvärgatan 21, 22353 Lund (”Mårtens Restauranger”, ”vi”, vår”, ”oss”), tillhandahåller produkter till Dig (”Dig”), vare sig i Restaurang eller över telefon, via vår hemsida (mårtens.se) eller genom någon av våra tilläggsapplikationer för mobil, surfplatta m.m. (våra ”Webbplatser”).

Vänligen läs noggrant igenom dessa allmänna villkor innan Du beställer eftersom de kommer tillämpas på alla beställningar Du gör. Vi rekommenderar att Du skriver ut och behåller en kopia för framtida referens.

Genom att göra en beställning accepterar Du dessa allmänna villkor. Om Du inte accepterar dessa allmänna villkor, bör Du inte göra en beställning.

Om Du har några frågor avseende dessa allmänna villkor, vänligen kontakta oss på info@mårtens.se innan Du gör en beställning.

Din användning av våra Webbplatser, och alla beställningar Du gör, är underkastade våra Användarvillkor, vår Integritetspolicy och vår Cookiepolicy.

Information Om Oss

Alla Mårtens Restauranger (“Restaurangerna”) i Sverige ägs och drivs av IVETA AB.

Webbplatserna drivs av NZD Securities, Inc på 1 Pennsylvania Plaza, Suite 6271, New York, NY 10119, United States (“NZD Securities") för Mårtens Restauranger’s räkning.

Det juridiska avtalet avseende Din beställning, inklusive dessa allmänna villkor, gäller mellan Dig och Mårtens Restauranger som driver Restaurangen som tillhandahåller Din beställning. Din beställning är underkastad dessa allmänna villkor.

Apple Inc. varken sponsrar eller är ansvarig för eventuella erbjudanden och kampanjer på våra iOS-applikationer.

Tjänsternas Tillgänglighet

Under förutsättning att köpminimum uppnås, erbjuder Restaurangerna leverans till vissa utvalda områden i Sverige. Områdena är utvalda för att tillförsäkra att våra produkter är i bästa skick när de når Din dörr. Om Du bor utanför ett utvalt område, kommer Du inte kunna få våra produkter levererade till Din dörr. Däremot kan Du hämta produkterna från Din utvalda Restaurang.

Vi accepterar inte beställningar från individer i länder i vilka vi inte har en Restaurang.

För våra chaufförers säkerhet levereras beställningar endast till huvudingången/receptionen när leverans sker till lägenhetsbyggnader och hotell.

Beställning

Du måste vara åtminstone 18 år för att få göra beställningar. Genom att göra en beställning garanterar Du att Du är åtminstone 18 år gammal och att Du har rättshandlingsförmåga att ingå bindande avtal.

Om Du gör en beställning via Webbplatserna kommer Du att få en bekräftelse på Din skärm att Din beställning har mottagits och accepterats av oss. Ditt avtal med oss är ingånget först när Du har fått denna bekräftelse.

Du kommer också få ett bekräftelsemejl. Vänligen se till att mejladressen, hemadressen och telefonnumret Du tillhandahållit är korrekta och i fungerande skick, eftersom de behövs för att färdigställa Din beställning. Vänligen se även till att Du har beställt från rätt Restaurang om Du har gjort en beställning för upphämtning.

Om Du gjort en beställning i Restaurang är Ditt avtal ingånget när Du fått ditt köpkvitto.

I det osannolika scenariot att Du gjort en beställning på en Webbplats för upphämtning från en Restaurang som inte har möjlighet att utföra Din beställning, till exempel om Restaurangen är stängd, kommer Din beställning omdirigeras till en alternativ, lokal Restaurang som är öppen. Du bör kontrollera ditt bekräftelsemejl noggrant innan Du åker för att hämta Din beställning. Vänligen kontakta oss via mejl på info@mårtens.se eller kontakta den alternativa Restaurangen på en gång om Din beställning blivit omdirigerad till en alternativ Restaurang och Du önskar avbeställa Din beställning.

Vi tillhandahåller en tjänst av hög kvalitet och är ensamt ansvariga för all matlagning och alla leveranser.

Produkter

Alla produkter erbjuds med reservation för tillgänglighet. I de flesta fall kommer vi erbjuda ett alternativ för en icke tillgänglig produkt..

Vi använder inte nötter i våra produkter, däremot tillverkas vissa ingredienser i fabriker som hanterar nötter och vissa glassar innehåller nötter. För fullständiga listor på ingredienser, näringsvärden och allergiinformation, klicka [länk ska läggas till].

Intensivt arbete pågår i Restaurangerna och det finns risk för korskontaminering mellan garneringar. Om Du har en allergi ber vi Dig att inte göra din beställning online. Kontakta istället Din utvalda Restaurang per telefon och informera Restaurangen direkt om Dina allergier. Information om Din lokala Restaurang finns tillgänglig på Webbplatserna.

Vi har ett antal alternativ tillgängliga för vegetarianer som finns markerade i våra menyer. Vi har också tillvägagångssätt för att göra pizzor som är anpassade för vegetarianer, vänligen notera dock att vi inte har någon särskild ensamt dedikerad plats för förberedelser eller matlagning av vegetarisk mat i våra Restauranger. Om Du är vegetarian, vänligen informera oss så gör vi vårt bästa för att tillförsäkra att risken för korskontaminering är så liten som möjligt.

Alla produkter förbereds med största noggrannhet, vi kan dock inte garantera att samtliga ben från köttprodukter har tagits bort utan ett fåtal kan vara kvar. Oliver kan innehålla kärnor.

Vissa produkter kan ha varit frysta tidigare.

Våra pizzor är handgjorda på beställning med färsk deg. Bilderna på våra produkter i våra menyer och på våra Webbplatser är endast till för illustrativa syften. Även om vi gör vårt bästa för att vara konsekventa kan storlekarna på baserna variera och produkter som Du beställer kan avvika något från dessa bilder.

Coca-Cola, Coke och Dynamic Ribbon Device är registrerade varumärken som tillhör The Coca-Cola Company.

Tillgänglighet och Leverans

Vi strävar efter att behålla vårt utmärkta rykte att leverera inom utsatt tid. Tyvärr går dock inte alltid saker som planerat och omständigheter utanför vår kontroll, såsom väder- och trafikförhållanden, kan stundtals förhindra oss från att uppnå detta.

Vi kommer göra vårt bästa för att utföra Din beställning inom de dynamiska leverans- och upphämtningstiderna som visas för Dig. Dessa tider är dock endast uppskattningar och vi kan inte garantera korrektheten hos de dynamiska leverans- och upphämtningstiderna.

För Ditt köp på Webbplatserna gäller inte ångerrätt i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att Du inte har rätt att ångra Din beställning eller begära kompensation om Din beställning inte fullgörs inom de dynamiska leverans- och upphämtningstiderna som visas för Dig. Är Du inte nöjd med Din beställning kan Du följa den standardprocess som är tillgänglig för alla kunder genom att kontakta vårt Konsumentservice-team på info@mårtens.se.

Leveranstjänster är inte enkla – men vi har haft mycket träning i att få det rätt. Därför använder vi inte tredje parter för att leverera vår mat. Lita på experterna. Vi vill leverera pizzorna själva eftersom det gör det möjligt för oss att upprätthålla en hög standard och tillförsäkra att Du levereras en rykande het pizza. Vi gör vårt bästa för att utföra Din beställning i enlighet med det datum och den tid som bekräftades till Dig vid beställningstidpunkten.

Om Din beställning ska levereras och Du har efterfrågat leverans ’så snart som möjligt’, kommer vi göra vårt bästa för att utföra Din beställning inom en rimlig tid från att Du fick ditt bekräftelsemejl, med beaktande av antalet beställningar och omständigheterna för handen vid den aktuella tidpunkten.

Leveranskostnader kan komma att debiteras, vänligen fråga Restaurangen Du vill beställa från för mer information.

Avbeställning

Du har rätt att avbeställa en lagd beställning genom att ringa den relevanta Restaurangen fram tills att:

 1. avseende en beställning gjord i förväg (vilket är en beställning gjord mer än en dag innan en efterfrågad leveranstid), fram tills en dag innan beställningen ska levereras enligt avtalet; eller
 2. avseende beställningar gjorda samma dag, inom en rimlig tid innan tillagningen av Din beställning har påbörjats.

Om Du vill göra en avbeställning efter att den har börjat tillagats kan du bli debiterad fullt pris för beställningen utan rätt till återbetalning.

I det olyckliga fallet att vi behöver avbeställa Din beställning efter att den har accepterats kommer vi att meddela Dig. Vi har rätt att avbeställa samtliga beställningar, före eller efter vi accepterat dem, och kommer omedelbart meddela Dig om varje sådan avbeställning.

Du kommer inte debiteras för beställning som vi avbeställer. Varje betalning som gjorts före det att en beställning avbeställts av oss kommer vanligen återbetalas med samma metod som ursprungligen användes av Dig för att betala ditt köp.

Om Du har problem med Din beställning, vänligen kontakta Din lokala Restaurang eller kontakta oss via mejl.

Priser och Betalning

Priser anges alltid i våra menyer, på våra Webbplatser och i Restaurangerna och kan komma att ändras från tid till annan. Ändringar påverkar dock inte beställningar som redan gjorts (förutom till följd av tekniskt fel). Priser är inklusive mervärdesskatt och för att leverera produkterna till Dig. Priser kan variera mellan Restaurangerna.

Betalningar för beställningar gjorda via Webbplatserna eller i Restaurangerna görs direkt till våra Mårtens Restauranger nära dig.

Vårt Ansvar

Om vi och/eller NZD Securities, Inc misslyckas med att efterleva dessa villkor är vi och/eller NZD Securities, Inc (beroende på omständigheterna i det enskilda fallet) ansvariga för förlust eller skada som Du ådrar Dig som är en förutsägbar konsekvens av avtalsbrottet mot dessa villkor eller av vårdslöshet, upp till det belopp som Du betalat för beställningen som Ditt krav avser.

Vi och/eller NZD Securities, Inc (beroende på omständigheterna i det enskilda fallet) är dock inte ansvariga för icke förutsebara förluster eller skador. Förlust eller skada är förutsägbar om den är en uppenbar konsekvens av ett brott mot dessa villkor eller om den rimligen kunde ha anats av Dig, oss och NZD Securities, Inc vid tidpunkten för Ditt köp.

Vi och NZD Securities, Inc tillhandahåller endast produkter för privat användning. Du åtar Dig att inte använda någon produkt i kommersiellt eller återförsäljningssyfte och vi har inget ansvar gentemot Dig för någon utebliven vinst, affärsförlust, företagsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

Vi och NZD Securities, Inc varken utesluter eller begränsar vårt ansvar för:

 1. dödsfall eller personskador orsakade av vår eller NZD Securities, Inc:s vårdslöshet;
 2. bedrägeri eller bedräglig förvrängning; eller
 3. ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas rent juridiskt.

Skriftlig Kommunikation

Tillämpliga lagar kan kräva att en del av informationen eller kommunikationen som vi skickar till Dig är skriftlig. Genom att använda Webbplatserna accepterar Du att den mesta kommunikationen med oss kommer att vara elektronisk. Vi kommer att kontakta Dig via mejl eller tillhandahålla Dig information genom meddelanden på Webbplatserna. Du accepterar härmed kommunikation med elektroniska hjälpmedel och Du uppmärksammas på att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi elektroniskt tillhandahåller Dig efterlever eventuella juridiska krav på att sådan kommunikation ska genomförs skriftligen. Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Om Du vill kontakta oss eller NZD Securities, Inc vid någon tidpunkt bör Du kontakta oss på info@mårtens.se eller Din lokala Restaurang.

Händelser Utanför Vår Kontroll

Vi och NZD Securities, Inc är inte ansvariga för misslyckanden med att utföra, eller förseningar med att utföra, någon av våra skyldigheter enligt avtalet som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll (en ”Force Majeure-Händelse”.)

En Force Majeure-Händelse inkluderar varje agerande, händelse, avsaknaden av händelse, undanhållande eller olycka bortom vår och NZD Securities, Inc:s rimliga kontroll och inkluderar särskilt (utan begränsning) följande:

 1. strejker, lockouter och andra stridsåtgärder;
 2. upplopp, kravaller, invasioner, terroristattacker eller hot om terroristattacker, krig eller hot om eller förberedelser för krig;
 3. eld, explosioner, stormar, översvämningar, extrema snöoväder, is, jordbävningar, epidemier eller andra naturkatastrofer;
 4. omöjlighet att använda järnvägar, fartyg, flygplan, motortransport eller andra sätt att använda privata eller offentliga transporter;;
 5. omöjlighet att använda offentliga eller privata telekommunikationsnätverk;
 6. handlingar, dekret, lagstiftning, regleringar eller begränsningar av någon myndighet; eller
 7. guteblivna prestationer av leverantörer eller underleverantörer.

Avstående

Om vi eller NZD Securities, Inc inte insisterar på att Du ska utföra någon av dina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, eller om vi eller NZD Securities, Inc inte upprätthåller våra rättigheter gentemot dig, eller är försenade med att göra detta, betyder det inte att vi eller NZD Securities, Inc avstår från våra rättigheter mot Dig eller att Du inte behöver efterfölja dessa skyldigheter. Om vi eller NZD Securities, Inc avstår från att kräva betalning av Dig, kommer det endast att göras skriftligen och betyder inte att vi eller NZD Securities, Inc automatiskt avstår från att kräva betalning av Dig för en senare beställning.

Uppdelning av Avtalet

Varje bestämmelse i dessa allmänna villkor är separat tillämplig. Om en domstol eller relevant myndighet bestämmer att någon bestämmelse är olaglig eller overkställbar, ska övriga bestämmelser i avtalet förbli gällande.

Överlåtelse av Avtalet

Vi kan komma att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt samtliga avtal med Dig till en annan organisation, men detta påverkar inte Dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Du får endast överlåta Dina rättigheter eller Dina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan om vi skriftligen godkänner det.

Hela Avtalet

Dessa allmänna villkor och varje annat dokument som det uttryckligen hänvisas till häri utgör hela avtalet i relation till varje avtalsföremål i varje avtal och ersätter varje tidigare avtal, förståelse eller arrangemang mellan Dig, oss och NZD Securities, Inc, oavsett om det eller den uttryckts i skrift eller muntligen.

Ändring av Villkoren

Vi har rätt att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Ändringar av dessa allmänna villkor kommer att meddelas på denna sida. Du kommer att vara underkastad de policys och de allmänna villkor som är i kraft vid tidpunkten för Din beställning, om inte någon ändring av dessa policys eller allmänna villkor krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Tredje Parters Rättigheter

Ingen annan än part till dessa allmänna villkor ska ha någon rätt att verkställa någon av dess bestämmelser.

Tvistelösning

Tvister och krav som kan härledas från eller har samband med Din beställning (inklusive utomobligatoriska tvister eller krav) ska vara föremål för svensk rätt. Tvister och krav som kan härledas från eller har samband med sådana avtal (inklusive utomobligatoriska tvister och krav) ska vara föremål för den icke-exklusiva behörigheten hos svensk domstol.